Byttehjørne-hylder

Der er opsat hylder i to skure i gården i det nord- og sydvestvendte hjørne af gården.

Det er meningen at man kan stille ting som er brugbare så andre kan få glæde af dem.

Det er ikke meningen at man skal henstille affald og slet ikke farligt affald. Tag venligst hensyn til det.