Dagsorden til afdelingsmøde 21/9-2017

Mødet starter kl. 19.00 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37.

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

3.  Orientering om regnskab 2016.

4.  Indkomne forslag:
A. Forslag om forretningsorden for afdelingsmødet. Bestyrelsen.
B. Forslag om ny standardhusorden for AAB. Bestyrelsen.
Materialet kan fås på kontoret eller på afdelingens hjemmeside: link aab9.dk/husorden
C. Forslag om afholdelse af projektomkostninger for nye altaner i gården. Altanudvalget / v. Hanne Stenting.
D. Forslag om etablering af gårdgruppe. Pernille Dolin
E. Forslag om gårdtoilet. Marlee Gudmundsson.

5.  Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2018

6.  Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
A. Formand (Palle S. Madsen) går efter tur – modtager ikke genvalg.
B. 1 bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting) går efter tur – modtager ikke genvalg.
C. 1 Bestyrelsessuppleant

7. Eventuelt

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.Interesserede vil kunne hente det store afdelingsregnskab for 2016 og stort budget for 2018 på kontoret. Mød op gør din indflydelse gældende.