Ferie

Gert, vores varmemester, har ferie fra mandag den 4. juli til mandag den 11. juli. I denne periode passer vores ferievikar, Claus, affaldshåndtering, vaskeri og renholdelse af gård og gade.

Beskeder kan sendes til afdelingsbestyrelsen ved at man bruger vores mail info@aab9.dk.

Ved akutte skader jvf. telefonnumrene nedenfor, også uden for normal arbejdstid.  Men bemærk venligst, at der skal være tale om akutte tilfælde, ellers kommer man nemlig selv til at betale for udkaldet.

Henvendelser kan smides ind på kontoret eller ske telefonisk til bestyrelsen.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Ved akut skade (brand og/eller vandskade): Falck tlf. 70102030.

VVS kan ligeledes kontaktes ved akut vandskade: Tlf. 33313657og 20198014 (Vagttelefon).

Elektriker kontaktes på tlf. 70707097, hvis man mangler strøm i hele lejligheden og man har prøvet at skifte sikringer og sørget for, at hpfi-relæ er slået til.