Høring: Carlsberg II tillæg 6 – lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg

Orienter dig om planer for udvikling i området og overvej om du skal give svar på tiltale? http://blivhoert.kk.dk/node/13034