Indsigelse mod Carlsberg II – tillæg 4

Bestyrelsen skal hermed opfordre alle til på egne vegne at oprette et høringssvar/indsigelse omkring de planlagte byggerier på Carlsberg.

Klik ind her, klik på knappen “indsend svar” og tast dit svar

Vi har følgende hovedpunkter:

Vi er bekymrede for følgende forhold som vil forringe vores bosted…
–          Højden af byggeri mod Vesterfælledvej/Ny Carlsbergvej
–          Tætheden af det planlagte byggeri
–          Den øgede trafikmængde i et allerede belastet område
–          Parkeringsforhold som vil øge belastning på omkring-liggende gader