Nyt materiale til køkkenprojekt

Vi har modtaget diverse typeblade/foldere 1 stk. duplex A4 for hver køkkentype med bl.a. praktisk information, plantegning og opdateret visualisering af samtlige køkkentyper, herunder undervarianter og respektive spejlinger.

Oversigten er opdateret med bl.a. angivelse af spejlinger samt rettet en lille fejl (2b og 2c var desværre blevet forbyttet i farveoversigten).

ADRESSEOVERSIGT AAB_9 køkken
Typeoversigt rettet
K
økkentyper: 1a X1a Y1b X1b Y2a X2a Y2b X2c X3 X3 Y4 X4 Y ,5 X, 5 Y, 6 X