Ordinært afdelingsmøde 3/9-2024

Det er tid til at samles og tage del i beslutningerne, der former vores hjem! Afdelingsmødet er afdelingens øverste besluttende myndighed, og det er her, at du kan blive opdateret om afdelingens udvikling, dele dine ideer og ønsker for afdelingen samt stemme om vigtige beslutninger, som har indflydelse på vores hverdag. Derfor er det vigtigt, at du deltager på det ordinære afdelingsmøde:

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter §14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde tirsdag den 3/9-2024 kl. 19.00, Ny Carlsberg Vej 37.

Foreløbig dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmeudvalg

3) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde

4) Regnskab til orientering

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag:

a) Køkken via kollektiv individuel råderet

b) Hundehold

6) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

7) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a) Afdelingsbestyrelsesmedlem

Camilla er på valg og modtager genvalg.

b) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

8) Eventuelt

Har du forslag som skal behandles på mødet?

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det i god tid inden og senest 14 dage før mødet, dvs. senest den 20/8-2024. Forslaget sendes til afd9@aab.dk. Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der træffes en beslutning om forslaget. AAB indsamler, anvender og beskytter persondata i overens-stemmelse med Boligforeningen AAB’s persondatapolitik. Læs mere på aab.dk/persondata

Hvad er afdelingsmødet- og hvem kan deltage?

AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Endelig dagsorden med bilag bliver udsendt til alle husstande senest én uge før mødet.

Vil du være med i afdelingsbestyrelsen?

Afdelingsbestyrelsen varetager beboernes og afdelingens interesser i perioden mellem afdelingsmøderne, og søger for, at de beslutninger I tager på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet.

Det gælder både beslutninger om afdelingens drift, det sociale liv i afdelingen, de store byggeprojekter samt beslutningen om f.eks. nye havemøbler til gården.

Det er afdelingsmødet, der vælger afdelingsbestyrelsen.

Hvis du ønsker at blive en del af afdelingsbestyrelsen, skal du derfor komme til afdelingsmødet og stille op til valg. Vi håber at se mange beboere til mødet.