Orientering om kælder og hovedtrapper

Mandag den 1. oktober starter arbejdet med at sætte de nye vægge og døre op i vores kældre.

Der vil blive arbejdet alle hverdage mellem kl. 7.00-20.00. Bestyrelsen vil nemlig gerne have arbejdet overstået, så hurtigt som muligt.

Det vil selvfølgelig give lidt støj og vil nok være mest generende for stuelejlighederne. Det håber vi, at I vil bære over med.

Vi begynder Ejderstedgade 18, omkring Alsgade og Vesterfælledvej afsluttende med Ny Carlsbergvej 37.

Vi satser på, at arbejdet vil være færdigt ca. den 1. november, og I vil selvfølgelig blive orienteret løbende, når jeres kælderrum er færdige. Er man interesseret at beholde den gamle placering af sit kælderrum, må I kontakte varmemester Gert eller skriftlig til kontoret, når den enkelte kælder bliver færdig.

I må være opmærksomme på, at de nye døre vil kræve en hængelås med en lang bøjle. Kontakt Gert for yderligere information.

Vedrørende vores hovedtrapper er der opstået problemer vedrørende afholdelsen af licitationen, således at dette arbejde desværre vil blive noget forsinket. I vil blive informeret, når vi har det hele på plads.