Referat af beboermøde 19. marts 2014 om budget/finansiering af tilslutning til Fiberby

1. Valg af dirigent og referent

Mødet blev erklæret for lovlig indkaldt. Palle (formand) blev valgt som dirigent og Steen (bestyrelse) blev valgt som referent. 24 husstande var mødt frem, der hver fik udleveret 2 stemmesedler uanset størrelse, således der i alt blev udleveret  48 stemmesedler.

2.  Afstemning om internet

Steen fremlagde projektet som tidligere var vedtaget –med den forskel, at der nu foreligger et formelt anlægsbudget, som er en forudsætning for at kunne gå videre.

Det blev præciseret og tegnet på tavlen, at forbindelsen afleveres over hoveddør og det påhviler beboeren at betale for en router eller kablet forbindelse videre herfra.

Efter en del spørgsmål og svar blev forslaget sat til afstemning og vedtaget af et flertal af de fremmødte. 42 stemmer for og 6 stemmer imod.

Bestyrelsen vil nu indgå aftale med Fiberby.

Når datoer for installation mv. kendes vil beboerne blive orienteret.

Installationen forventes tidligst påbegyndt i maj måned, når trapperenoveringen er fuldført.