Referat af bestyrelsesmøde 11/1-2021

  1. Egenkontrolskema

Besvaret til Mads.

  1. Pakkeboks

Vi takker nej og overvejer at tage det op til beboermøde.

  1. Gårdprojekt hvad vil bestyrelsen foreslå? Belægning trænger.

Bestyrelsen vil i 2022 arbejde med at lave et projekt og priser på gården.

  1. Status på Beboerlokale

Der har været opstart-møde. Bestyrelsen afventer referat.

  1. Cykeloprydning

Igangsættes nu som aftalt. Beboer skal selv mærke med omdelt label.

4 stk pr husstand. Man kan få udleveret flere hos Gert ved behov.

Pernille skriver forslag til skrivelse til beboere.

  1. Plantekasser

Nye tilbud hentes ind og materiale omkring hvad det udføres af. Dernæst tillægsbevilling for udførelse i år.

  1. Næste møde

7/2 kl. 17-18.