Referat af bestyrelsesmøde 16/5-2024

Tilstede: Camilla, Sussi og Steen L

Plantekasseudvalg

Der er så vidt jeg kan se ikke meldt noget ud i år? Skal vi have meldt ud?

Sussie efterspørger om udmelding fra Jessie. Alle beboere bør vide at man kan deltage.

Dialog

Driftsleder, bestyrelsen vil gerne have et møde om ferieafløser, gårdarbejde/Sven Bech, budget og hvad bestyrelsen kan tage beslutning om økonomisk samt køkken via råderet. Steen skriver eventuelt driftskoordinator også kan deltage.

Gårdprojekt

Camilla vender tilbage til driftskoordinator og hører om vi kan få alternativer til at få priser hjem på rådgivningen og om vi når vi har priser kan få lavet budget på totalen til afstemning på afdelingsmødet i september.