Referat af bestyrelsesmøde 19/10-2020

1.a) konstituerende bestyrelsesmøde·     Fordeling af opgaver i bestyrelsen·     FU plan underskrivesb) kassekladdec) energiopfølgning mail 200909 0846d) AAB ønsker at at besøge afd.bestyrelsen fx primo nov 2020 se mail se mail fra BLS 200903 0840e) referat medlemmødet omdeles og sættes på hjemmesidenf) egenkontrolskema 3 kvt. Udfyldes senest 15/11 se mail 201008 1207.Ad a) Opgaver fordelt. Steen blev valgt til kassererposten.Ad b) Kassekladde OKAd c-d) udsat til næste bestyrelsesmøde.Ad e) Omdelt 19/10Ad f)  udsat til næste bestyrelsesmøde.
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk  
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Falck ErhvervAbonnement er pr. 1/8/2021 ændret til brandtæppe;pulverslukker og nødhjælpskasse.Skadeshjælp er fravalgt; da ejendommens forsikring via skadesservice typisk vil dække sådanne hændelser. 
3.3.Kommunikationsbudget 2021 er opstillet af AAB. 
3.4.Anders Andersen tilbyder at passe sne/is opgaven. Se mail 201001 1158.Udsat til næste bestyrelsesmøde
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0Beboersager:Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt 7/9 nyt anlægsbudget 34,3 mio kr. fra byggeøkonomi huslejestigning 7,3% Budgettet godkendt på medlemsmødet 22/9.
6.2.Indretning af gård Morten drøfter med Gert.
6.3.Maleristandsættelse af hovedtrapper.Tilbud modtaget fra Maler-John 
7.1Datoer for næste møder.Kontortid hverdage kl. 0730-08:002/11/2000 1700 bestyrelsesmøde