Referat af bestyrelsesmøde 6/12-2021

1) Møde med ejendomsservice/inspektør:

  1. Arbejdsfordeling ift. Gert: Bestyrelsen kan godt henvende sig direkte til Gert omkring små-opgaver. Gert kan gå til inspektør hvis det bliver for meget.
  2. Kontakt til beboere og kommunikation til beboere: Bestyrelsen vil gerne modtage post til afd9@aab.dk. Inspektør undersøger om vi kan få den.
  3. Henvendelser fra beboere,. kan vi følge med i dem? Ja, hvis vi får afd9 mail adgang igen.
  4. Aktivitetsopfølgning dv-plan, Inspektør følger op på aktiviteter og får tilbud hjem. Bestyrelsen må gerne påminde. Vi har overført og fjernet en del aktiviteter til 2022 som inspektør sørger for at meddele regnskab og dv-plan rådgiver.
  5. Risikorapport fra forsikring: Inspektøren gennemgår med Gert og returnerer med hvilke tiltag der er gjort noget ved.

2) Vinduesprojekt

Intet nyt.

3) Beboerlokale

Møde næste uge når tilbud er kommet ind. Der er fundet asbest i fliser på kontoret.

4) Affaldshåndtering

Camilla og Pernille møde med KK. Mail udsendt om mødet.

5) Fiberby opgradering

Foretages på onsdag 8/12.

6) Opfølgning på afdelingsmøde

Undersøgelse omkring isolering: Steen skriver til Simon og Mads.

Næste møde 11/1-2022 kl. 18.