Referat af bestyrelsesmøde 8/11-2021

Tilstede Camilla, Pernille, Morten og Steen

1) Budgetopfølgning 3. kvartal

Godkendt af de fremmødte.

2) Forretningsorden

Efter bestyrelsesmøde opretter vi delt dokument til at bestyrelsesmedlemmer kan opføre punkter til dagsorden på næste møde.

Den store forretningsorden tages op senere.

3) Cykeloprydning

Afventer at entreprenør har forladt gården

4) Fejl og mangelgennemgang/iSyn

Vi antager at Ejendomsservice følger op.

5) B-Ordning

Forslaget skal gennemarbejdes bedre og kobles sammen med vedligeholdelsesreglement. Steen arbejder videre med det og har skrevet til den anden afdeling i AAB som har det for at høre om de vil dele erfaringer.

6) Cafe Bryggeriet

Der er blevet klaget over støj. Klage bliver behandlet af Team Jura.

7) Beboerlokale

Pernille hører Gert hvor meget han kan rive ned (lille kontor og liste på væg)

Madeleine hører de tre billigste tilbud om de kan regulere i.h.t. den barberede model som vi vælger.

8) Næste møde

6/12 kl. 17