Referat af bestyrelsesmøde 8/8-2023

Tilstede: Camilla, Pernille og Steen

Orden i gården

  • Klage fra beboer “Husorden” fra 11/7.
  • Cykeloprydning igen. Samme model som sidst men opfølgning med de beboere som har faststående cykler med et tykt lag støv på saddel.

Brandtjek på loft

Se mail fra Christian Bløes  videresendt til jer i aften 07/8.
Camilla spørger Christian og Steen om grunden til at det bliver foreslået og om han kan skrive oplæg til forslag til afstemning på afdelingsmødet for at kunne bruge de 300.000 på rådgivning/projektering.

Den årlige aktivitetsrapport

Se mail fra Christian Bløes fra 22-06. Vi forventer af driften tager sig af det men kan gerne minde om emner.

Vinduesprojekt

Regnskab endelig afsluttet og varslet stigning i husleje på 3,83% pr. 1. Oktober 2023.

Information til beboere om hvem der gør hvad mellem os og AAB

Det fremgår på problemer i din bolig og kontaktsiden på hjemmesiden. Camilla overvejer hvor/hvordan man kommunikerer det bedre.

Nøglesystem

11/9 er skæringsdato for start på skift af port og barnevogns- og cykelkældre. Nøgler er omdelt til alle beboere.

Afdelingsmøde 5/9

Steen samler op på endelig indkaldelse.