Referat af bestyrelsesmødet 1/4-2019

Nr. Dagsorden til bestyrelsesmødet den 02-04-2019 AAB afd.9.
Referat

  1. a) Kassekladde.

b) Webkassekladde

c) Energirapport

d) Egenkontrol 1.kvt. 2019 se mail 190329 1259

e) Besparelse 8,15% i 2020
Tilbud indhentes hos relevante leverandører.
Se mail 190315 1418 fra Asbjørn Andersen. Status inden 190412.
a) Ok
b) Ok
c) Ikke modtaget.

d) OK . 6. maj kl. 17.00-1900

Serviceselskabet Dansk Rengøring
www.Ssdr.dk
salg@ssdr.dk

  1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
  2. Indkommen post/e-mails.

Beboere bedes benytte Afd9@aab.dk

Den tidligere adresse info@…….dk er nedlagt.

3.1 Valg af håndværkere.
Pligt til at indhente minimum to tilbud.

Se AABs håndværkerliste Maler
John Petersen A/S

Tømrer
M B Frederiksen og søn A/S

Gulvmand
Jan Sahlgren Byg og Bo

Elektriker
Det Elektrikeren ApS

Murer
Tommy Brade

VVS
Mortensen og Østberg

Fugemand (altaner)

Rengøring
Anders Andersen

AABs liste benyttes som inspiration, der indsættes 1 ekstra pr. fag..
3.2 Mislighold Formanden drøfter med inspektøren, lejere indsat af kommunen giver oftere mislighold..

  1. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.
    4.1 Opfølgning på medlemsmøde 20/9/2018

a) Ændring husorden. Parfumefrit vaskeri (sæbepulver og skyllemiddel skal være parfumefri) Forbud mod at medbringe egen sæbe og skyllemiddel.
b) Pergola til affaldsskjul – overslag ca. 250.000 kr.
c) Gårdlaug ramme 10000 kr. a) Varsel om parfumefrit vaskeri er gjort i og med uddeling af referat fra medlemsmødet.
Morten sætter skilte op i vaskeriet med relevant tekst på dansk og pakistansk.

Uldvaskesæbe bliver indkøbt hos ny leverandør. Pernille orienterer Ecolab.

b) Morten taler med Gert og vi drøfter på et bestyrelsesmøde.
c) Gårdlaug er påbegyndt indkøb af krukker og planter

4.2 Mangellister ved indflytning.

Pernille og Steen gennemgår.

Bolig 69,2.v.
Bolig 67.3.h.
5.0
Beboersager:
Lukket punkt.
6 Projekter
6.1 Vinduesprojekt
Morten havde tegnet forskellige løsninger.

Morten aftaler møde med kommunens arkitekt.

6.2 Altanfuger udskiftes.

Fugenotat mail 190308 1513 Besluttet at fugearbejdet skal ske sammen med vinduesudskiftningen.

7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.
6/5/2019 1800 kontorvagt Morten.
6/5/2019 1830 Bestyrelsesmøde: alle.
6/5 2019 1700 møde med AAB
19/9/2019 Ordinært medlemsmøde