Referat af bestyrelsesmødet 11/10-2021

Tilstede: Camilla, Pernille, Morten og Steen

1) Valgliste

Palle fortsætter som repræsentant og Rolf er udpeget in absentia. 

2) Vedtagelse af forretningsorden

Tages på næste møde til november.

3) Beboerlokale

Vi mødes med Madeline, når hun har tilbud klar. Må meget gerne tage AAB skiltet ned hurtigt. Morten svarer Madeline, og sætter møde op en morgen 8.15.  

4) Vaskepriser

Vi tager Steens prisudkast. Steen går videre med Miele. 

5) Skrald

Vi har brug for skralderådgivningsmøde.
Camilla og Pernille snakker med Københavns Kommune. 

Rolf sender kontakt til Københavns kommunes skralde-person, som han har været i kontakt med. 

6) Byggemøde

Hasper/børnesikring i opgang
Farve på mursten
Genetablering af grønt i gården
Linoleum på bagtrapperne

7) Gården efter vinduesprojekt

Rykkes til november.

8) Cykler

Vi laver cykel- og barnevognsoprydning, hvor beboere selv skal mærke egen cykel. Vi sætter det igang på næste møde.