Referat af bestyrelsesmødet 12/4-2021

1. a) Beboerlokale/afd.kontor drøfte loft og radiator med Martin og Simon b) Stikprøve kassekladde c) Vedligehold af plantekummer i gården. Se tilbud i mails 210212 0813 og 210315 1706. d) virtuelt møde med OB, dato 210429 17-19 se mail 210326 0954   e) til- og framelding Fiberby videresendes til Opkrævning f) årsregnskab 2020 til underskrift g) bestyrelsen fremviser flyttelejligheder, når beboer har afleveret nøgler 210421 1800
Loft og radiator tilpasses i nødvendigt omfang. Støjreduktion sikres. OK Udskiftning er udskudt til 2022 pga vinduesprojektet.  Hver enkelt skal tilmelde sig dialogmøde direkte via linket i mailen.  Kasserer sørger for besked til Opkrævning Årsregnskab 2020 underskrives via penneo Pernille fremviser 21/4 kl. 18-19
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.
Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk 


3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.
Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Opsætning af nye varmemålere.
To lejere mangler stadig at få skiftet til nye varmemålere.
AAB vil sende varsel til lejer om låsesmed.
Vi afventer færdigmontering.
3.3.Inspiration medlemsmøde 16/9/2021 Resultatet af beboerundersøgelse gennemført i feb 2021 Altanregulativ se fx hos afd. 1 Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012  Støj i gården Husorden efterses
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende. Fra mandag den 22-3 bliver der tømt pap 2 gange om ugen.
Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne.
Pernille har forslag i proces.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0
Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter
6.1Vinduesprojekt

Aftræk strygerulle se mail 210330 1622 og 210406 0913
Gruspladsen med planteasser skal delvist benyttes til opmagasinering af nye vinduer.
Tidsplan er næsten på plads. Den vil fremgå af nyhedsbrev, der bliver omdelt til alle beboere indenfor nogle få dage.
Måling af vindueshuller pågår.
Det forventes at der skal måles indefra boligerne i bl.a. 61.t.h. og 63. Advis bliver udsendt.
Der etableres aftræk gennem fyldningen i vinduet.
            Gården og pladsen til plantekasser skal delvist benyttes til opmagasinering af nye vinduer. Mike tilskrives pr. mail. Plantekasser bliver flyttet af entreprenøren og samlet på et mindre areal.

6.2.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses.  Tilkøb arkitekthjælpDrøftet med Martin og Simon, så der sikres overensstemmelse til vinduesprojektet.
Referencer fra to arkitekter indhentes.
Morten beder to arkitekter.
7.1Datoer for næste møder
Kontortid hverdage kl. 0730-08:00
29/4/2021 1700 dialogmøde OB 3/5/2021 1700 bestyrelsesmøde 16/9/2021 Årligt medlemsmøde