Referat af bestyrelsesmødet 3. november 2015

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning.

OK, OK, ikke set,

Næste møde efterses restanceliste.

439.000 kr. i prognose overskud for 1-3. kvt. 2015.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK
3. Indkommen post/e-mails. i-syn kursus 25/11 kl. 12-15 for Gert og Palle og evt. Henrik. Havnegade leverer konfigureret I-Pad til 6000 kr. med to licenser til i-syn til 1000 kr. pr. stk.. Palle har forudbestilt. Kursus vedrører syn af lejligheder ved fraflytning.

 

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer,  mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

Back up af PC er lagt på X-net i Havnegade tidligere på året.

 

Palle ønsker ikke mails løbende, men vil i stedet orienteres på bestyrelsesmøderne.

 

 

5. Beboersager: Beboersager og erhvervslejemål. Lukket punkt
6. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Dawid er stoppet i Havnegade pr. 30/10/2015.

 

Driftskoordinatorkontrakt er ved at være klar.

 

Isolationsrør – skumgummi med hår plast på badeværelse er flosset. Palle har bedt om tillægspris.

 

5.sal er eksempler på at der mangler isolering af koldtvandsrør.

 

Køkkenprojekt – entreprisesaftale udløber i december 2015.

 

I afd. 13 er det køkkenfirmaet, der får entrepriseaftalen. Vi undersøger nærmere. Midlertidig driftskoordinator Asger har godt kendskab til det. Palle undersøger nærmere.

 

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener. Kasserer undersøger.

 

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders med kopi til direktøren.

7. Affaldshåndtering. Lukkede poser er henstillet ved siden af skraldsug.
  Opskuring trapper Tilbud fra Andersen Røngøring godkendt..
8. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere Hvilke leverandør af fjernsyn og internet.

Samt andre praktiske ting. Håndværkerliste mv. Alle oplysninger på www.aab9.dk

Hanne laver stikordsliste over, hvad velkomstskrivelsen skal indeholde.

 

9. Fiberby, Opkrævning og lister

 

Charlotte Dralle ønsker navn og adresse på nytilmeldte abonnementer.

Kasserer beder Fiberby, navn, adresser og gerne mailadresse.

10. Kontorvagter og datoer for næste møder. 7/12 2015 kl. 1800-1830 kontorvagt – Hanne + Palle

7/12 2015 kl. 1830 bestyrelsesmøde