Referat af bestyrelsesmødet 4/12-2017

1. Kassekladde

Budgetopfølgning

Godkendt.

Fjernvarmerapport. Afkøling på kritisk niveau. Varmemester er bedt om udtalelse. Formand tager affære.

 

Budgetopfølgning 3 kvt. prognose overskud hele året er godkendt. Skema indsendt til AAB,

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt.
3. Indkommen post/e-mails.

 

 

Mail fra gårdudvalget. Forslag til lyskæder i gård. Godkendt. Formand besvarer.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4a Projektstyringsværktøj – Trello Vi fortsætter med Trello.

 

 

b YouSee proces Opsigelsesblanket er under overvejelse hos AAB.

Opsigelsesblanket og introbrev omdeles snarest. Gert uddeler.

 

c AABs dokumenthåndteringsssystem Invitation til bestyrelsen rundsendes ovenpå mødet. Formanden tager affære.
5.0 Beboersager:

Lukket punkt

 
6 Projekter og DV-plan *************************
6 a Vand kld a24½ GEO har været på besøg. Vi mangler at modtage rapport.

 

Aarsleff har fotograferet regnvandsbrønde i gård og gade v/Alsgade uden at finde fejl.

 

Aarsleff har peget på at et dræn i gård og gade ville kunne være løsningen på vand i kælder under Alsgade 24.

 

Vi drøfter på DV-planmødet i januar 2018.

 

6 b Vinduesprojekt Vinduesprojekt:

 

20/11 kl. 1700 afholdt møde med vinduesingeniør.

Formand har rykket for referat og svar på ansøgning til kommunen. Afventer.

 

Formand rykker chefen for AABs driftsafdeling.

6 c Køkkenprojekt Excellliste over igangværende køkkenprojekter er lagt på I-drev.

To køkkener er bestilt 4/12.

6d Terrasebrædder Tømrer udskifter terrassebrædder hos Asser og fræser terrasebrædder hos øvrige. Vi ekstratilbud indhentes hos alternativ tømrer.
7 MUS med Gert Mussamtale tirsdag 12/12 kl. 0820. Formand + Pernille.
8. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

8/1/2018 1800 Morten+Pernille

8/1/2018 1830