Referat af bestyrelsesmødet 4. februar 2019

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Opdateret DV-plan og oversigt over ikke forbrugte midler i 2018. se mail. 190121 1431   Ok) b) OK c) Udsat til næste møde d) Besluttet at 887000 kr. reserveres til tidligere DV projekter. Formanden giver besked til Simon.   DV plan godkendes i øvrigt med de bemærkninger der er sendt til Simon 190203.
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.    
3.1 Udkast til Antenneregnskab 2019 AAB laver antennebudget med varsling pr. 1. april
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
4.1 Opfølgning på medlemsmøde 20/9/2018   Ændring husorden.  Parfumefrit vaskeri (sæbepulver og skyllemiddel skal være parfumefri) Forbud mod at medbringe egen sæbe og skyllemiddel.Pergola til affaldsskjul – overslag ca. 250.000 kr.   Varsel om parfumefrit vaskeri er gjort i og med uddeling af referat fra medlemsmødet. Morten sætter skilte op i vaskeriet med relevant tekst på dansk og pakistansk.   Uldvaskesæbe bliver indkøbt hos ny leverandør. Pernille orienterer Ecolab.   Morten taler med Gert og vi drøfter på et bestyrelsesmøde.  
4.2 Porten istandsættes   Børnesygdomme. Kam udvendig føler eventuelt afmonteres ?m,m,m, Porten fungerer.
4.3 MUS MUS samtale afholdt 31.1.2019 Referat arkiveret i docu-note.
4.4 Mangellister ved indflytning.   Er der behov for nye rutiner? Pernille og Steen gennemgår.
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt   Trævindue fx KPK til gadeside / Træ/alu fx KPK valgt. Simon orienteres skriver til kommunen for at opnå endelig godkendelse.
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.   4/3/2019 1900 kontorvagt Henrik. 4/3/2019 1930 Bestyrelsesmøde: alle.     19/9/2019 Ordinært medlemsmøde