Referat af bestyrelsesmødet 4. Marts 2019

1.

a) Kassekladde.

b) Webkassekladde

c) Energirapport

d) Budgetopfølgning 2018 se mail 190301 0934

a)OK

b)OK

c) Måler C er skifte. Indsend skifteseddel.

d) Prognose overskud 324000 kr. Godkendt.

2.

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Se nedenfor

3.

Indkommen post/e-mails.

Beboere bedes benytte Afd9@aab.dk

Den tidligere adresse info@…….dk er nedlagt.

3.1

Scanning af arkiv se mail 190206 14:54

Vi forventer

Stålskab 4 hyldemeter hængemapper.

Nuværende + to forrige lejere.

Medarbejderarkiv – formentligt intet.

Bestyrelsesreferater i papir skal scannes.

Fmtl max 1 meter.

Byggesager beholdes i papir.

Formanden besvarer ved at udfylde skema.

3.2

Tæret elstikledning fra målerskabet udfor VF73, som blev skiftet i oktober 2018 er dækket af forsikringen. Der er selvrisiko for alder.

Forsikringen har dækket skaden bortset fra 11000 i selvrisiko.

4.

Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.

4.1

Opfølgning på medlemsmøde 20/9/2018

a) Ændring husorden.  Parfumefrit vaskeri (sæbepulver og skyllemiddel skal være parfumefri) Forbud mod at medbringe egen sæbe og skyllemiddel.

b) Pergola til affaldsskjul – overslag ca. 250.000 kr.

a) Varsel om parfumefrit vaskeri er gjort i og med uddeling af referat fra medlemsmødet.

Morten sætter skilte op i vaskeriet med relevant tekst på dansk og pakistansk.

Uldvaskesæbe bliver indkøbt hos ny leverandør. Pernille orienterer Ecolab.

b) Morten taler med Gert og vi drøfter på et bestyrelsesmøde.

4.2

Mangellister ved indflytning.

Pernille og Steen gennemgår.

Bolig 73.1.tv. mangler telefonnummer på beboer.

5.0

Beboersager:

Lukket punkt.

6

Projekter

6.1

Vinduesprojekt

Se mail fra Studensky 1/3 11:53

Morten tager en samtale med kommunens arkitekt.

Nyt møde med Studensky mandag 11/3 kl. 1700. Korrespondance med kommunen skal foreligge til mødet.

6.2

Undersøgelse af tilstanden for altanernes fuger.

Ingeniør har undersøgt to altaner og anbefaler udskiftning af samtlige fuger.

Kan evt. med fordel gennemføres samtidigt med vinduesudskiftningen.

7.1

Kontorvagter og datoer for næste møder.

1/4/2019 1800 kontorvagt Morten.

1/4/2019 1830 Bestyrelsesmøde: alle.

19/9/2019 Ordinært medlemsmøde