Referat af bestyrelsesmødet 7/10-2019

 1. a) Kassekladde.

b) Webkassekladde

c) Energirapport

d) Egenkontrol 3.kvt.2019 (mail 190904 10:13)

e) DV møde (mail 190903 15:15)

f) Trappevask er flyttet til tirsdage fra og med 190930

g) Efterårskonference i AAB 25. okt (mail 190917 0926)

a) Ok
b) Ok
c) Ok

d) Ok
e) Tirsdag 22/10 44 kl. 1630 – 1830
f) Taget til efterretning. Husk, at eventuelle klager over trappevask skal sendes til afd.bestyrelsen på afd9@aab.dk eller via et brev på ejendomskontoret.
g) Ingen fra bestyrelsen har desværre mulighed for at deltage.
h) Det overvejes, at udgiften skal på DV planen for 2021.
h) Fiberby – tilbud opgradering af anlæg ml. 29-66000 kr. se mail 190920 11:18

 1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
 2. Indkommen post/e-mails.

Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk

 1. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.
  4.1. Medlemsmøde 19/9/2019
  Opfølgninger:
 2. referat til dirigent og AAB
 3. husorden opdateres
 4. underskrevet valgliste til AAB
 5. fordeling af opgaver i bestyrelsen til AAB
 6. køkkenrenoveringer 1) er sendt til dirigent
  2) husorden er opdateret
  3) valgliste ok
  4) opgaver fordelt – ok
  5) afventer svar fra byggeøkonomi
  5.0
  Beboersager:
  Lukket punkt.
  6 Projekter
  6.1 Vinduesprojekt
  Det videre forløb drøftes med Simon.

6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.

Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.

Elektriker er udpeget.
Kontakt er ikke opnået. Formanden rykker igen.
6.3. Indretning af gård Udsat til næste møde.
6.4. Altangruppen
Videre proces i samarbejde med AAB Vi drøfter med Simon, hvad der videre skal ske.
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.
22/10/2019 1700 DV-Planmøde
4/11/2019 1800 kontorvagt Pernille
4/11/2019 1830 bestyrelsesmøde