Referat af bestyrelsesmødet 7/5-2018

1. a)       Kassekladde.

 

b)      Energirapport

 

Ad a) OK

 

Ad b) Set

 

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

 

·         Ingen

 
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Rengøringspatrulje.  I Boligen for maj 2018 side 32 er reportage fra Køge, hvor unge 15 årige tjener lommepenge ved at holde ejendommen ryddelig for skarn, og forklarer beboere regler for affaldssortering. Afd 9 i en forsøgsperiode? Principgodkendt. Formanden undersøger løntakst. Forslag til kandidater medtages til næste møde.
4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Søndag 3. juni eftermiddag. Festudvalget med program udsender invitation senere.
4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Er tilmeldt hos Danske Bank – Business Mobile– skal aktiveres inden 14 dage.

Pernille tager affære.

 

4.5 APV opfølgning Formand laver opfølgningsplan på de anonyme APV besvarelser fra personalet.
4.6 Brug af Docu-Note Gennemgås på bestyrelsesmødet 7/5
4.7 Dialogmøde i AAB Formanden har 2/5 deltaget i et dialogmøde med oplæg fra AABs organisationsbestyrelse.

AAB vil markedsføre sig med særlige kendetegn i forhold til andre almennyttige. Dette set i lyset af bl.a. det pres, som AABs selvforvaltningskoncept føles udsat for.

 

Hvad er disse kendetegn?

·         Beboerdemokrati, afd.bestyrelse; nedsatte udvalg osv.

·         Komme hinanden ved tiltag fx oldekolle; fælles leg ???

 

Det er ikke tanken, at den enkelte afdeling skal miste eget særpræg, der besluttes lokalt ved eget medlemsmøde.

 

Oplæg vil blive præsenteret for repræsentantskab juni 2018 og efterårskonference 2018. Vedtagelse evt. i 2019.

4.8 YouSee – Click telefonabonnement 23886302 til udlejning af beboerlokale Er opsagt den dd/mm/åååå.

 

4.9 Lugtgener fra skraldsug Envac har gennemgået anlægget uden at finde utætheder.
5 Beboersager:Lukket punkt

 

 
6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

AAB er opmærksom på salg af CO2 kvoter.
6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Rullegræs ved bøgetræ 13760 + moms

2.       Eftersår øvrige græssteder 460+moms

3.       Grusplads ved plantekasse skal friholdes for ukrudt. Varmemester tager affære.

4.       Udskiftning sand i sandkasse 8900 + moms

5.       Opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

11/6/2018 1800 kontorvagt – Steen

11/6/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

Medlemsmøde 20/9/2018