Referat af bestyrelsesmødet 8/1-2018

1.

Kassekladde.

Egenkontrol

Godkendt.

OK

Fjernvarmerapport. Afkøling på kritisk niveau. Varmemester er bedt om udtalelse. Formand tager affære.

Kassekladde webbestyrelse 2×25 navneskilte

Felt 136 og 1843 er dobbeltfaktura for samme ydelse. Elektriker bedes om kreditnota. Formand tager affære.

2.

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

3.

Indkommen post/e-mails.

Ikke ryger skilte opsættes i alle opgange.

4.

Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.

********************

4a

Projektstyringsværktøj – Trello

Vi benytter webdoc istedet.

b

YouSee proces

Afd. 9 har omdelt opsigelsesblanket til alle beboere. 19 beboere har afmeldt grundpakke i dec. 2017 og 2 i januar 2018.

c

AABs dokumenthåndteringsssystem

ESDH webdoc

Webdoc er gennemgået for tre medlemmer af bestyrelsen før jul 2017.

Der er pligt til at benytte systemet, såvel ud- som indgående korrespondance.

Vejledning på aabnet.dk.

5.0

Beboersager: Lukket punkt.

6

Projekter og DV-plan

*************************

6 a

Vand kld a24

GEO har været på besøg. Vi mangler at modtage rapport. Ronnie rykkes af formanden.

Aarsleff har fotograferet regnvandsbrønde i gård og gade v/Alsgade uden at finde fejl.

Aarsleff har peget på at et dræn i gård og gade ville kunne være løsningen på vand i kælder under Alsgade 24.

Vi drøfter på DV-planmødet i januar 2018.

6 b

Vinduesprojekt

Vinduesprojekt:

Udkast til kommuneansøgning fra Simon er ikke færdig. Formanden har rykket.

6 c

Køkkenprojekt

Tre køkkener i alt er bestilt i 2017.

Nettoline er i gang 4/1 og Arne P er i gang hhv i uge 4 og i uge 6.

Der er yderligere et køkken på bedding, vi mangler beboers godkendelse på budget, afventer beboers hjemkomst fra udenlandsophold.

6d

Terrasebrædder

Modtaget tilbud fra to tømrerfirmaer:

Petersen:   53087 kr inkl moms

Frederiksen:  40962 kr. inkl moms

Asser skiftes medens øvrige 8 skal der være større mellemrum mellem brædder.

Anbefales igangsat hurtigst muligt.

Frederiksen vælges, da billigst. Vi spørger om træsort forinden.

6e

DV plan møde

5/2 kl. 17 forslag fra afd 9 – formand spørger inspektøren.

7.

Kontorvagter og datoer for næste møder.

5/2/2018 1800 alle

5/2/2018 1830

Medlemsmøde 20/9/2018