Referat af bestyrelsesmødet d. 6. Juni 2017

1. Kassekladde, energirapport.Budgetopfølgning. Årsregnskab 2016.

OK; OK;

Intet nyt.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Gennemgået.

3. Indkommen post/e-mails.

post/mails:

1. Cirkulære omkring vejledning i fakturakontrol og budgetopfølgning. Stikprøve af min 10 stk. ved opslag i webbestyrelse. Kan uddelegeres til ét medlem.

6/6/2017:

Vedtaget, at alle tre menige bestyrelsesmedlemmer udtager stikprøvekontrol på bestyrelsesmøderne.

Kvartalsvis egenkontrol. Skema udfyldt for 1. kvt. og sendt til AAB.

Skema udfyldt for 2016 og sendt til AAB.

Cirkulære C3-2017: lokalansattes adgang til AAB-mails og AAB-internet.

Varmemester skal have brugbar adgangskode til AAB net og mail. Palle tager affære.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. 

Intet.

5.1 Beboersager:

Lukket punkt. 

6,1 Opfølgning af projekter, badeværelse- og kloakprojekt, køkkener.

Køkkenprojekt

 Fire beboere har meldt sig til at få tilbud på køkkenrenovering:

2 nettokøkkener

2 svanekøkkener

6,2 Kloakprojekt

Kloakprojektet er færdigt. Forventet er udgiften indenfor rammen.

 Asfaltarbejdet lidt større end forventet. Men udgift til samme kvmpris.

6,3 Badeværelse

Det går efter tidsplanen. Startet i nr. 20 og han er i gang med nr. 73.

Forventes færdigt i løbet af juni.

6.4 YouSee – tagboliger

Dansk Kabel TV har opsat stik på 5. sal for YouSees regning.

6.5 Vinduer

Bedt kommunen om at godkende træ/alu løsning uden forbindende for afd. 9.

 Endelig beslutning træffes efter sommerferien, når rådgiver er valgt.

7. DV-plan.​

Intet. Til næste møde gennemgang af af forbrug på DV-plan.

8. Kommunikation med beboere

Udskudt til næste møde.

9. Kontorvagter og datoer for næste møder.

12/6 kl. 1800 kontorvagt (Hanne)

3/7 kl. 1830 bestyrelsesmøde

21/9/2017 1900 Afd.møde.