Status for renovering af hovedtrapper

Renoveringen af vores hovedtrapper er ved at være færdig. Der mangler nu kun at færdiggøre gadedørene med nye dørpumper, messingbeslag og fuger omkring dørene til murværk. Det har varet 9 måneder alt i alt, der var jo mange detaljer, der skulle falde på plads.

Vi synes selv, at resultatet står mål med anstrengelserne. Vi har fået nogle flotte trapper. Dejligt er det også, at vi kun har fået positive tilkendegivelser fra beboernes side. Vi må så håbe, at beboerne vil passe på trapperne fremover.

Det er derfor helt uforståeligt og uacceptabelt, at enkelte beboere allerede beskadiger vores nye trapper ikke alene ved at stille klapvogne ved postkasserne men ved at presse dem helt ind mellem den nye fremskudte væg og trappen. Derved kommer der ridser og skrammer på træværket. Fremover vil vi opkræve erstatning for reparation af disse skader, hvis vi finder ud af hvem det er.