Tag: Projekt

  • Kloakarbejder, udskiftning af fuger i baderum og køkken

    Som I nok har hørt, er der påbegyndt kloakarbejde i gården. Kloakkerne skal rengøres og repareres. Først skal de spules for gammelt slam, der bliver suget op af slamsluger og kørt bort. Som I nok allerede har hørt vil dette spulearbejde komme til at støje temmelig meget. Dernæst skal kloakkerne fotograferes. Så bliver de strømpeforet…