Kloakarbejder, udskiftning af fuger i baderum og køkken

Som I nok har hørt, er der påbegyndt kloakarbejde i gården. Kloakkerne skal rengøres og repareres. Først skal de spules for gammelt slam, der bliver suget op af slamsluger og kørt bort. Som I nok allerede har hørt vil dette spulearbejde komme til at støje temmelig meget. Dernæst skal kloakkerne fotograferes. Så bliver de strømpeforet og fotograferet igen. Der er også nogle brønde, der skal udskiftes, og asfaltbelægningen samt de værste huller i øvrigt skal repareres bagefter, Vi håber på at være færdig med dette arbejde op til påske, hvis alt går vel.

Dernæst skal de elastiske fuger i badeværelse, også under dørtrin, udskiftes. Dørtrin vil blive udskiftet i fornødent omfang. Da vi skal ind i alle lejligheder, ca. 160 i alt, vil I blive varslet med 6 ugers varsel, hvor I får den konkrete dato senere. Da vi skal ind i lejlighederne, er det sværere at beregne, hvornår dette arbejde kan være færdigt. Måske op til den 1. juni, hvis alt går vel. Da beboerlokalet vil blive brugt af håndværkerne for at spare penge, kan beboerne ikke leje lokalet i denne periode.

Køkkenmoderniseringen forventer vi kommer i gang efter sommerferien. I vil selvfølgelig blive informeret, når vi ved noget mere.