Afdelingsbestyrelsens beretning 2018

100 års jubilæum

15/4 1918 blev afdeling 9s ejendom taget i brug. Vi markerede jubilæet med en sammenkomst i gården lørdag den 1. september 2018 formiddag. Tak til festudvalget for arrangementet med to lagkager udstyret med et 100 årigt foto af ejendommen ovenpå.

Vores ejendom blev tegnet af byens førende arkitekt, Chr. Mandrup-Poulsen, der udover opgaver for AAB afd. 9 også var fast husarkitekt på Odd Fellow palæet iBredgade. Læg mærke til de oprindelige gavle mod Alsgade og Ny Carlsberg Vej, her er tale om arkitektkunst! Læg mærke til de to rondeller i gården i nr. 24 og nr.26. Læg mærke til anvendelsen af stuk i alle lofter. Nyd, at der er højt til loftet.

Byggeriet stod på i 1917/1918, op mod afslutningen af 1. verdenskrig, og var påvirket af materialemangel, så der blev til dels brugt de tilfældige materialer, der var inden for rækkevidde. Det siges, at gamle sporvognsskinner blev forsøgt benyttet. Selvom kulpriserne under krigen var skyhøje, blev der ikke sparet, så nogle af de indvendige vægge er bygget af kulstøv.

Konklusionen er, at vi bor i en ejendom med karakter.

Husorden

Desværre var standarden i 1918 ikke til støjisolerede etageadskillelser og ditto vægge til nabolejlighederne.

Resultatet er, at det er meget lydt i vores ejendom. Når overboen går på gulvet, hører underboen en trampen. Musik og tale deles med de omkringboende. Det er et vilkår, men vi må opfordre alle til at udvise hensyn, så vi mindsker generne for hinanden. Så skru ned for musikken og prøv at undgå højrøstet tale. Vi skal alle have vores nattesøvn, derfor har vi en husorden, der sætter nogle minimumsregler til fælles gavn.

Over sommeren har der været rigtig mange dage, hvor husreglen om, at der skal være ro i gården efter kl. 21, ikke er blevet overholdt. Bestyrelsen og mange beboere mener, at vi skal minde hinanden om at overholde vores husorden. Såvel bestyrelsen som en beboer har stillet forslag omkring husordenen til beslutning på medlemsmødet.

Vinduesudskiftning

I ejendommens skøde er der en klausul om, at eventuelle ændringer af facaden skal godkendes af Københavns kommune. Ansøgningen om nye vinduer i boliglejlighederne er i færd med at blive behandlet i kommunen, men der mangler en sidste godkendelse af byens arkitekt. AABs tekniske rådgiver er på sagen, men vi kan desværre ikke sige nærmere om, hvornår de nye vinduer bliver isat.

Vinduerne, som er fra 1982, skal udskiftes med nye, der isolerer varme og støj bedre.

Renhold af trapper

Det er rart at komme ind i vores opgange, når trappen lige er rengjort. Men i løbet af ugen ødelægges indtrykket, desværre!

Er det mon muligt, at vi kan hjælpe hinanden med at holde vores trapper fri for nedtrådt tyggegummi, henkastet papir, flasker eller dåser?

I 1918 var opgaven med rengøring af trapper to gange om ugen, onsdage og lørdage, hos ejendommens damer mod en betaling på 13 kr. pr. opgang pr. måned.

I dag har vi et professionelt rengøringsselskab til at hjælpe os blot en gang i ugen.

Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle hjælper til, så trapperne også står flotte i løbet af ugen, Er naboen uheldig og taber noget, så hjælp ham med at samle op.

Husk, også af hensyn til redning ved en eventuel brand, er det ikke tilladt at hensætte effekter i trappeopgangene.

Derfor, behold skraldeposen inde i lejligheden, indtil du er klar til at bære den ned i gården til skraldsuget.

Renovation/affald

Affaldssortering er tilsyneladende kommet for at blive. Det har resulteret i et hav af containere i forhold til drømmen om en containerfri gård, da vi installerede skraldsuget for ca. 10 år siden. Et medlem af bestyrelsen (arkitekt Morten) har tegnet en pergola, som har til formål at gøre gården smuk igen, så containere og skraldsug er skjult under pergolaen. Når der kikkes ned i gården vil der ikke længere kunne ses containere, men en pergola, der er begrønnet oppefra med et blomsterhav.

Bestyrelsen har stillet et forslag om opsætning af pergola. Så det håber vi meget på, at alle synes vil være en god idé.

Det er svært at sortere affald. Hovedreglen er, at kun affald, der er rengjort kan genbruges. Beskidt affald, fx pizzabakker og mælkekartoner skal altid i affaldsposer og kommes i skraldsuget.

Prøv via dette link, om du kan gennemføre testen uden fejl.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/mere-affaldssortering-i-fremtiden-test-dig-selv-har-du-styr-paa-dit-skrald

Har du spørgsmål til affaldssortering, er du altid velkommen til at spørge afdelingsbestyrelsen eller varmemester Gert.

Gård og fortov.

I 1918 var opgaven med at holde orden, herunder med at feje gård, fortov og rendesten fordelt på fem mandfolk blandt ejendommens beboere. Det blev betalt med 18 kr. pr. mand pr. måned.

Desværre har vi ikke disse mænd og disse tider længere, til gengæld har vi en varmemester, der glad og gerne fejer i gården og udenfor på alle hverdage.

Det er en fornøjelse, at se Gert i aktion. Men det rækker desværre ikke en hel dag. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at alle hjælper med at holde gården pæn.

Duer, måger og rotter skal holdes ude af gården. I modsat fald risikerer vi og vores børn at få sygdomme og at ejendommen går i forfald.

Derfor er det ikke tilladt at fodre fugle i gården. Porten såvel som køkkentrappe-dørene skal holdes lukket, så der ikke kan trænge rotter ind.

De voksne har ansvaret for, at børnene kender disse regler og er med til at værne om gården.

Flere beboere har opfordret til at gården gøres attraktiv at opholde sig i, fx med flere blomster mv. Vi får lejlighed til at diskutere emnet i forbindelse med et konkret forslag som er stillet af en beboer. Vi har netop fået lagt nyt græs på området omkring sandkassen, hvilket pynter området.

Bestyrelsen vil gerne se efter, om vi kan få fjernet barnevogne, klapvogne cykler mv.der ikke benyttes. Den årlige kampagne er sat i søen med frist til 13. september for mærkning.

Parkering i Ejderstedgade

Det er suverænt kommunen, der er myndighed med hensyn til parkering. Så det er en undtagelse, at bestyrelsen har videregivet en opfordring fra en beboer om at vise hensyn, så der sikres flest mulige pladser til parkering. Men vi synes, at det giver god mening!

Projekter

Vi har fået vand i kælderen i Alsgade 24 flere gange. Det skal udbedres, men det er stadig uafklaret, hvor vandet kommer fra. Derfor ved vi ikke med bestemthed, hvad det kommer til at betyde økonomisk. Men der er afsat penge til etablering af omfangsdræn.

Tak til alle beboere for jeres engagement og for jeres tålmod med bestyrelsen i det forløbne år. Vi håber på et godt nyt år for vores afdeling.