Referat af bestyrelsesmødet 5/11-2018

1. a)       Kassekladde.

b)      Webkassekladde

c)       Energirapport

d)      Egenkontrol 3. kvt. 2018

e)      Budgetopfølgning 3.kvartal

a) OK

b) OK

c) varme 24% overskridelse i september

d) OK er udfyldt og indsendt 5/11

e) OK ingen bem. Prognose overskud 250.000 kr.

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.  
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
4.1 Opfølgning på medlemsmøde 20/9/2018

a)       Ændring husorden.  Parfumefrit vaskeri (sæbepulver og skyllemiddel skal være parfumefri) Forbud mod at medbringe eget sæbe og skyllemiddel.

b)      Pergola til affaldsskjul – overslag ca. 250.000 kr.

c)       Indkøb gribetænger

 

a)       Varsel om parfumefrit vaskeri er gjort i og med uddeling af referat fra medlemsmødet.

Morten sætter skilte op i vaskeriet med relevant tekst på dansk og pakistansk.

Pernille tager kontakt til ecolab om levering af uldvaskesæbe.

Ecolab vil ringe til varmemesteren.

b)      Morten taler med Gert og vi drøfter næste bestyrelsesmøde.

c)       Gert opsætter to gribestænger, der foreløbig placeres i storskraldrummet.

4.2 Porten istandsættes Pumpe+lås 39000 plus  moms se tilbud fra Låsesmeden –

Vedtaget at acceptere låsesmedens tilbud. Morten aftaler detaljer.

 

4.3 Glatførebekæmpelse Kontrakt indgås med varmemester, der får ekstra honorar for opgaven.

 

OK vedtaget.

4.4 Husorden ajourføres Steen foretager det nødvendige.
4.5 Varmemålere skiftes. Fjernbetjent eller manuel betjent?

Se forskellge løsninger

https:https://brunata.com/da/

www.kamstrup.com/da-dk/produkter-loesninger/varmemaalere

https://minol.dk/om-os/kontakt-os/

 

Udsat til næste møde.

Formand undersøger hvornår de nuværende er isat.

4.6 Strømmen har været ustabil 71,73 og Alsgade 24 Elektriker har skiftet fuldtæret elkabel mellem skab i fortovet og måler i kælderen.

Sagen er lukket.

4.7 Ramper til barnevognskældre 69 og 22

renoveres

Tilbud fra snedkeren på ca. 8000 kr. plus moms

 

Vedtaget. Formanden tager affære.

5.0

 

Beboersager:

Lukket punkt.

6.0

 

Projekter og DV-plan *************************
6.1 Vinduesprojekt

Ansøgning er indsendt til kommunen

Møde med kommunen afholdt i uge 42 med deltagelse af Simon, AAB samt afd, 9 v/Morten plus formanden.

Kommunen forlanger, at der isættes trævinduer mod gaden. Mod gården er godkendt træ/alu.

Møde med Simon AAB er fastlagt til 12/11 kl. 1830

6.2 Sandkassen har rådne hjørnestolper Formanden bestiller udskiftning.
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder. 12/11 1830 vinduesmøde

3/12/2018 1800 kontorvagt Henrik.

3/12/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle.