Affald

Vi har fået mange forskellige typer beholdere som har hver deres formål. Senest er Bioaffald kommet til og i tillæg til de opstillede beholdere i gården har alle fået en lille grøn spand og særlige poser som er biologisk opløselige.

Afhent nye bioaffaldsposer på kontoret eller bestil via kommunens hjemmeside.

Københavns Kommune har lavet en guide og en interaktiv AffaldsABC som man kan bruge til at finde ud af hvordan man skaffer sig af med forskellige sager.

Vi har beholdere med plads til:

  • Bioaffald (madrester, fedt, skræller, frugt, æggeskaller mv.)
  • Dagrenovation/skraldesug i lukkede poser (mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald flamingo og snasket papir eller pap). Vær opmærksom på at når anlægget stoppes til på grund af for store emner koster det os 1.500 at få det rettet op.
  • Pap (rent emballage pap, ikke pizzabakker og andet som ikke er rent)
  • Papir
  • Farligt affald (spare-pærer, kemi, maling)
  • Metal (dåser, søm og skruer)
  • Glas (flasker)
  • Elektronik
  • Storskrald (herunder pottemuld og grenafskær)