Referat af bestyrelsesmødet 6/11-2017

1. Kassekladde

 

Udsat til næste møde.
a Antennebudget 2018 Godkendt.
b Opskuring trapper – beslutning Tilbud fra Andersen godkendt.
c Klipning vinplante og beskæring af træ i gården – orientering Begge træer ønskes beskæret!

Rullegræs er ikke hensigtsmæssigt, i stedet foreslås såning. Beslutning udskydes til foråret.

d Terrasse vedligehold af brædder – beslutning Besluttet at tømrer skal besigtige en øst og en sydvendt før endelig beslutning. Overveje optagning af et bræt og lave mellemrum for resten, hvis brædderne er OK..
e Skift til LED pærer i gården Pris og beregning på besparelse undersøges til næste møde.
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. OK
3. Indkommen post/e-mails.

 

 

Beboer 30,4v ønsker oplyst om mulighed for taglejlighed.

Henrik skriver til spørger om processen.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4a Projektstyringsværktøj Trello – elektronisk opslagstavle

Steen afprøver på køkkenprojektet.

b Facebook Messenger Autosvar – ”Skriv mail til bestyrelsen” info@aab9.dk

Pernille sætter autosvar på.

c YouSee proces Formand rykker for svar.
5.0 Beboersager:

 

Lukket punkt.
6 Projekter og DV-plan *************************
6 a Vand kld a24 2/10/2017 Godkendt at GEO sender en tekniker til at undersøge årsag til vand i kælder.

Morten spørger Ronnie om hvornår GEO sender en tekniker.

3/11/2017 Ronnie sætter GEO på opgaven.

Gert har bestilt kloakmester Aarslef til at chekke om ny brønd i gård er uden fejl.

3/11/2017 Vi afventer stadig Aarslef

6 b Vinduesprojekt Vinduesprojekt:

20/11 kl. 1700 afholdes møde med vinduesingeniør.

6 c Køkkenprojekt Excellliste over igangværende køkkenprojekter er lagt på I-drev.

Ingen rørkasser ifølge Teknisk afdeling.

 

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

4/12 2017 1800 Henrik+Pernille

4/12 2017 1830