Beboerlokale status

Der er stadig et stykke vej inden lokalerne står klar men man kan begynde at se konturerne af nogle rum som kan danne ramme om samvær og møder på en bedre måde end før. Akustikken i rummene er en helt anden med de nye lofter.

Følgende PDF fra arkitekten kan forhåbentlig give en ide om det endelige udtryk. Vi ser frem til at lokalerne kan bruges normalt fra omkring uge 42.