Den grimme ælling…

Hjørnet ved ejendomskontoret/beboerlokalet er blevet frigjort for den uskønne indpakning og fremstår nu næsten færdig.

Man kan igen passere på fortov omkring hjørnet.

Der bliver foretaget en behandling/oxidering som vil få de nye mursten til at fremstå patinerede så de bedre falder sammen med de gamle sten.