Referat af bestyrelsesmødet 14/3-2022

Tilstede: Pernille, Camilla, Rolf, Morten og Steen

1. Budgetopfølgning ved årsafslutningen for 2021

Bestyrelsen har ingen bemærkninger

2. Vedligeholdelsesreglement

Steen går det igennem.

3. Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg

Pernille skriver udkast. 

4. Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå)

Vi udleverer Manillamærker, så må man gå til Gert efter flere.
Fra man får Manillamærker er der 3 uger.
Købe lang kæde.
Alt med hjul skal mærkes. 

5. Nye plantekasser. Vi har fået tilbud, skal sættes i gang

Vi satser på Jatoba tilbud på 220k. Pernille skriver til Mads om igangsætning/tillægsbevilling. Tvivl om muld/indhold skal flyttes eller nyt?

6. Beboerlokale opdatering

Har rykket for møde med arkitekt og AAB. 

7. Belysning i kældre, kan vi fikse det eller skal det op på beboermøde?

Vi afventer rapport fra bygningsgennemgang, og tager det på næste møde.

10. Hvem tager formandsposten efter Rolf

Vi snakker om det til næste møde. 

11. Næste møde

20/4 kl. 16:30