Ferie

Gert, vores varmemester, har ferie fra mandag den 12. september til mandag den 3. oktober. I denne periode passer vores ferievikar, Claus, affaldshåndtering, vaskeri og renholdelse af gård og gade.

Beskeder kan sendes til afdelingsbestyrelsen ved at man bruger vores mail info@aab9.dk

Ved akutte skader jvf. telefonnumrene nedenfor, også uden for normal arbejdstid. Men bemærk venligst, at der skal være tale om akutte tilfælde, ellers kommer man nemlig selv til at betale for udkaldet.

Henvendelser kan smides ind på kontoret eller ske telefonisk til bestyrelsen.