Afdelingsbestyrelsens beretning 2016

Folketinget

Der er netop vedtaget en ny lovgivning for levering af tv signaler, der vil få betydning for vores afdeling. Vi får i dag leveret tv og bredbånd via et såkaldt sløjefeanlæg, hvilket betyder, at alle i afdelingen modtager grundpakken fra YouSee. Efter den 1. januar 2018 kan man ikke længere ”tvinges” til at aftage en tv-pakke. Det betyder, at der skal ske ændringer, således at beboerne fremover får mulighed for at fravælge fælles programforsyning. Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvad der kan gøres i denne situation. Vi skal inden længe indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne skal tage stilling til, hvilken fremtidig tv-ordning vi skal have i afdelingen.

Der er derudover kommet en rapport om at øge effektivitet og produktivitet i den almene boligsektor. Der kan komme krav om at spare måske 8 % på driften af vores boliger inden 2020, set i forhold til udgifterne i 2014. Det betyder, at AAB’s driftsudgifter skal reduceres med 57 mio. kr., hvilket svarer til at hver boligafdeling skal spare i gennemsnit ca. 3000 kr. pr. lejemålsenhed. Vi kan alle blive enige om, at det er positivt at arbejde for at holde vores husleje i ro. Men det kommer til at udfordre AAB’s selvforvaltningsaspekt. Organisationsbestyrelsen i AAB vil fremover få en mere aktiv rolle med ansvar for at udøve omkostningsbevidst drift i AAB’s afdelinger, hvor det skal sikres, at der arbejdes seriøst med produktivitet og effektivitet, f.eks. fælles indkøb og fælles drift. Det vil stride mod AAB’s decentrale forvaltningskoncept. Et lovforslag er til høring i øjeblikket, så der er ingen tvivl om, at vi kommer til stå over for en stor og alvorlig udfordring.

Renovation/affald

Vi har til stadighed store problemer med, at beboere sætter affaldsposer ved siden af mobilsugsanlægget i gården. Mågerne kan så hakke poserne i stykker og sprede affaldet, som så igen kan lokke rotter til. Det har været fremme, at der er flere rotter nu end tidligere i byen. Faren for at få de såkaldte overfladerotter, der kommer ind gennem porten, er blevet større. Derfor vil bestyrelsen opfordre beboerne til være mere påpasselige med, at der ikke ligger fødevarer i gården, som kunne tiltrække rotter. Fodring af fugle i gården med brød o. lign. må ikke finde sted, det kan også kan lokke rotter til. Ligeledes skal porten holdes lukket ligesom køkkendørene, så at der ikke kan trænge rotter ind i huset. Selve affaldssorteringen kan også styrkes. Papcontainerne bliver hurtigt fyldte, da papkasser ikke bliver presset sammen, inden de kommer op i containerne. Containerne for hård plast bliver også hurtigt fyldte, fordi der kommer alt muligt andet i dem. Det må vi prøve at gøre bedre. Følg venligst vejledningen ved de forskellige containere. Gert har stadigvæk meget ekstra-arbejde med at sortere affald.

Støj

Vi har været meget plaget af støj i forbindelse med opførelsen af den nye Carlsberg By og ombygningen af Vesterfælledvej både dag og nat. Det kan vi desværre ikke gøre så meget ved, og vi må forvente støj i et eller andet omfang fremover. Derimod kan vi gøre noget ved støjen i afdelingen. Her tænkes på høj musik og anden støj for åbne vinduer og fra gården. Vi har haft en god sommer med mange sommeraftener. Men det har forværret disse støj- problemer. Bestyrelsen vil henstille til beboerne til at tage mere hensyn til naboen og dæmpe sig lidt, hvis man har åbne vinduer eller opholder sig i gården. Husk, at vores dagsorden kræver ro i gården kl. 23.00.

Gården

Bestyrelsen prøver at holde vores gård ren og præsentabel. Gert holder gården ren, og vi sørger for at passe beplantningen og træer. Vinen op ad huset til Ny Carlsberg Vej er blevet klippet, et sygt træ, der ikke stod til at redde, blev fældet og kørt væk. Bestyrelsen var også meget positiv, da nogle beboere stiftede en gruppe, ”Gårdlavet”, på sidste afdelingsmøde. Gruppen ville gerne aktivere beboerne til at dyrke egne grøntsager og blomster i gården. Desværre med begrænset succes. Ingen beboer har deltaget i arbejdet ud over initiativtagerne. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at flere beboere kommer på banen, når der skal tages fat næste år. Nu skal vi i gang med en ny cykeloprydning for at få ryddet op i de mange cykler, der står i gården. Bestyrelsen vil også gerne se efter, om vi kan få fjernet gamle cykler, knallerter og motorcykler, som vi kan se ikke bliver rørt, selvom der er sat navne på dem.

Nye projekter

Vi skal i gang med at reparere vores kloakker, asfaltbelægning i gård og udskiftning af fuger i vores badeværelser, der blev renoveret for 20 år siden, så det er tiltrængt. Der har været forsinkelser på grund af ferie og sygdom, men der er lys forude. Der er henlagt penge til disse projekter, så det vil ikke betyde en huslejestigning. Bestyrelsen vil også gerne udskifte vores gamle udslidte vinduer med nye termovinduer, der både isolerer bedre og er mere støjisolerende end de gamle vinduer. Det vil heller ikke betyde en huslejestigning, da et gammelt lån udløber næste år og giver plads til optagelse af et nyt lån i forbindelse med vindues-udskiftningen.

Til allersidst vil gerne vi takke vores beboere for det forløbne og håbe på et godt nyt år for vores afdeling.