Høringssvar vedr. Carlsberg II tillæg 6 – lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg

Læs høringssvaret her.