Indkaldelse til afdelingsmøde 16/9-2021

Mødet holdes i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 

Torsdag den 16/9-2021 kl. 19:00. 

Vores kære formand fraflytter afdelingen så vi efterlyser en som har mod på at træde til. Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret i at høre om det. 

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Fremlæggelse af beretning

3) Regnskab til orientering

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag

a) Overgang fra Administrativ Light til Parlamentarisk bestyrelse (Bestyrelsen)

b) Istandsættelsesreglement – skift fra a til b-ordning (læs her) (Bestyrelsen)

c) Ændringer i vedligeholdelsesreglement (Bestyrelsen)

d) Opgradering af Fiberby Internet til 1000/1000 (Bestyrelsen)

e) Vedtagelse af forretningsorden inkl. lokal tilpasning omkring elektronisk udsendelse af indkaldelser og bilag (Bestyrelsen)

f) Ændring til husorden (Bestyrelsen)

g) Vaskepriser gradueres efter temperatur/varighed (Bestyrelsen)

h) Hundehold (Rolf)

i) Genisolering ved kælder og loft (Bjarne)

j) Nedtagning af mobilmast på tag (Melia)

k)  Flytte penge i DV-planen fra affalds-anlæg til beboerlokale

5) Godkendelse af afdelingens budget for det kommende år

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a) Formand for 2 år

b) Bestyrelsesmedlem for 2 år

c) Suppleanter (1 for 1 år og 1 for 2 år)

7) Andre bemærkninger

Forslag

På afdelingsmødet er det muligt at stille forslag. Forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde to uger før mødet, dvs. senest tirsdag den 2/9-2021 kl. 19:00. 

Send forslag til: afd9@aab.dk eller aflever det på ejendomskontoret Ejderstedgade 18. 

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der træffes en beslutning.  

Hvad er afdelingsmødet, og hvem kan deltage?

Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen. 

Afdelingens boligejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse.  

Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest en uge før mødet.

I den omdelte/udsendte står der to uger – det er en fejl som vi beklager 😉 men da forslag kan indleveres indtil to uger før mødet giver det god mening at bestyrelsen har en uge til at klargøre og udsende. 

Vi håber at se mange beboere til mødet.