Referat af bestyrelsesmødet 5/7-2021

Stikprøve kassekladde

Kontrolleret, godkendt og arkiveret i Docunote.

Egenkontrol

Udført

Afdelingsmødet 16/9

 1. Emner til formand? Eller kasserer/bestyrelsesmedlemmer generelt? Efterlysning på hjemmeside/Facebook?
  Invitation til interesserede om at komme til b-møde.
 2. Indkaldelse, klar til udsendelse.
 1. Skriftlig årsberetning?
  Vi noterer emner.
 2. Altan-regulativ se fx hos afd. 1
  Rolf laver udkast.
 3. Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012
  Vi kigger på det og noterer emner som skal ændres.
 4. Støj i gården
  Rolf laver udkast ny husorden omkring støj.
 5. Forslag om blandede lejemål på jeres afdelingsmøde
  Vi sætter det som forslag.

Fordelingsnøgle og uddannelsesplan

Vi lader den ligge indtil afdelingsmødet.

Http://aab9.dk/velkommen

Henvisning til Falck fjernes (har Michael skrevet i ref). wVed afsnit om akut skade – hvad skal vi så skrive? Har indtil videre erstattet Falck med brandvæsen på siden.

Opsætning af nye varmemålere

En lejer mangler at få skiftet til nye varmemålere.Montøren havde endnu et forgæves besøg 2. juni. AAB varslet endnu et besøg 23/8 hvorefter man vil gå i fogedretten.

Affald

Kommunen har forsøgsvist fjernet 6 af 8 plastcontainere. Årsagen er, at der smides restaffald i plastcontainerne.

Håndværkere

forslag om flere tilbud istandsættelse af flyttelejligheder. Navne på håndværkere indkaldes hermed.Hele bestyrelsen overvejer mulige kandidater, der vil kunne opfylde de særlige tidskrav til flyttelejligheder.

Flyttelejligheder

Ved indflytning gennemgås af Pernille og Rolf.Boliger på vej:61.2.v. 1.3.202120.1.h. 1.3.202173.st.v. 1.4.2021 71.2.h. 15.4.202128.2.h. 1.7.202167.3.v. ikke udlejet26.4.v. 15.5.202161.1.v.15.5.2021 (Pernille alene)65.4.v. 1.7.202126.1.h. 15.7.202161.1.h. 1.9.202173.3.h. 15.9.202130,4.th.

Projekter

Vinduesprojekt

Forslag om genmontering af sikkerhedslister på køkkentrapperne foran de nye vinduer.Morten forhører om sikkerhedsbeslag i stedet for genmontering af lister på køkkentrapper.

DV-Plan 2020

Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen.
Tilkøb arkitekthjælp til tidssvarende lokaler, herunder sikre genetablering af adgang til køkkentrappen i nr. 18.Madeleine er orienteret men på ferie.

Datoer for næste møder

Eventuelt 16/8 kl. 1700 bestyrelsesmøde6/9 kl. 1700 bestyrelsesmøde16/9/2021 Årligt medlemsmøde