Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 2017

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde:

Torsdag den 21/9-2017 kl.19.00.

Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Orientering om Regnskab 2016.

4. Indkomne forslag.

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2018.

6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):

a: Formand.

b: 1 Bestyrelsesmedlem.

c: 1 Bestyrelsessuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være skriftlige og begrundede og afleveres enten på papir eller mail til bestyrelsen senest 14 dage før, dvs. senest torsdag den 7/9-2017 kl. 18.00.

Endelig dagsorden med bilag vil blive udsendt senest 1 uge før mødet. Stort regnskab kan fås på kontoret.

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Mød op og gør jeres indflydelse gældende.