Referat af bestyrelsesmødet 21. August 2017

1. Kassekladde, energirapport. Budgetopfølgning. Ingen kassekladde da juli kk er gennemgået på kassekladdemøde 7/8/2017.

Energirapport OK

Budgetopfølgning for 1. kvt 2017 taget til efterretning.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Intet at bemærke.

3. Indkommen post/e-mails.

Kasserer til møde i AAB om budgetkrav til 2015-2020.

Alex Hocke fra AAB har bedt om fjernsynsgennemgang af afdelingens kloaker. Palle har sendt materiale til Ronnie, der vil tage affære.

Kasserer gennemgik krav om 8,15 % til regnskab 2020.

4. Budgetudkast 2018 og DV-plan Gennemgået tillige med Anlægsbudget til vinduer.

Genlæggelse er inkl. 200000 kr. til sikring og vedligehold af nedløbsrør.

5. Afdelingsmøde 21.9. ( Jvf. Mails fra Maria Søs Schultz )

5,1 a. Ny standardhusorden ( Se AAB-net ) Vi drøfter på næste bestyrelsesmøde 4/9 om det skal stilles forslag om ny standardhusorden til medlemsmødet.

5,2 b. Lokal husorden Nuværende husorden for afd. 9 er vedtaget maj 2010. Tillæg med kattehold er vedtaget ca. primo 1990.

Steen laver oplæg til evt. ændringer til mødet 4/9.

5,3 c. Forretningsorden til afdelingsmøde. ( Se AAB-net ) Standard skal stilles som forslag til medlemsmødet.

5,4 d. Varsling. Palle udsender senest 4 uger før, dvs. 24. august 2017.

Frist for forslag 14 dage før dvs torsdag 7 sept.

6. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, revidering af e-mail adresser mv. Mail post og mailadresser. Palle ser på formulering til næste dagsorden.

7.0 Beboersager:

Lukket punkt.

********

********

********

********

********

********

8,0 Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Kloak, asfalt i gård og fuger i badeværelse. Vedligeholdelse af legeplads. Køkkenprojekt. ********

********

********

********

********

********

********

********

8,1 Køkkenprojekt Flere tilfælde med køkkenpriser på 125000 kr.

Palle beder AAB granske dette, da der ikke synes sammenhæng med priser i miniudbuddet, som de to køkkenfirmaer vandt med i miniudbuddet.

Der er pt. tre tilfælde med projektbeskrivelser og herudover er der tre nye ansøgninger, der skal i proces.

8,2 Kloakprojekt Mangler byggeregnskab.

8,3 Facade, furer Mangler byggeregnskab.

8,4 Køkkendør mod gård Er færdigbehandlet på sidste møde – skal indgå i vinduesprojektet.

8,5 Asfalt i gård Mangler byggeregnskab.

8,6 Fuger i badeværelse Mangler byggeregnskab.

8,7 Vedligehold af legeplads Er færdig. Og malet i sidste uge.

8,8 DV-plan. Intet nyt. DV-plan fra januar 2017 er nugældende.

8,9 Vinduesprojekt Palle beder Ronnie om at sætte projektet i gang. Ronnie bedes komme med forslag til rådgiver.

9 Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere. Steen forslag er vedtaget. Evt. bemærkninger skal indsendes til Steen senest 28/8.

10. Kontorvagter og datoer for næste møder. I-Syn og Webbestyrelse.

4/9 kl. 1800 kontorvagt (Steen)

11/9 kl. 1830 bestyrelsesmøde

21/9/2017 1900 Afd.møde.