Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde

I henhold til boligforeningens vedtægter indkaldes til ordinært afdelingsmøde:

Onsdag den 23/9-2015 kl.19.00.

Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
  3. Orientering om Regnskab 2014.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2016.
  6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):

a: Formand.

b: 1 bestyrelsesmedlem.

c: 1 Bestyrelsessuppleant.

  1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes fremsat på mødet, skal være skriftlige og begrundede og afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før, senest onsdag den 9/9-2015.

Endelig dagsorden med bilag vil blive udsendt senest 1 uge før mødet. Stort regnskab kan fås på kontoret.

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse.