Medlemsmøde 23/9-2015

Endelig dagsorden til ordinært afdelingsmøde onsdag den 23/9-2015 kl. 19:00 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Orientering om regnskab 2014.
 4. Indkomne forslag:
  a) Forslag om altaner i gården.(Hanne Stenting)
  b) Forslag om hundehold.(Carina Lea Larsen)
  c) Gård: Oprettelse af et gårdlav og flere plantekasser, (Michael Christensen og Melia Toft), flytning af containere (Michael Christensen).
  d) Gård: Låsning af barne- og klapvognskure, flytning af byttehylder, overdække eller flytning af containere fra midten af gården. (Rikke B. Petersen)
  e) Oprettelse af en facebook-gruppe i afdelingen. (Rikke B. Petersen)
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2016
 6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
  a) Formand (Palle S. Madsen går efter tur – modtager genvalg)
  b)1 bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting går efter tur – modtager genvalg)
  c) 1 Bestyrelsessuppleant
 7. Eventuelt

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer.

Interesserede vil kunne hente det store afdelingsregnskab for 2014 og stort budget for 2016 på kontoret. Mød op gør din indflydelse gældende.