Information om opstart af renovering af trappeopgange

Entreprenørfirmaet H.H. MALERENTREPRISE ApS som skal stå for arbejdet begynder nu med at etablere byggeplads og mandskabsfaciliteter fra 2. september 2013, hvor arbejdet generelt påbegyndes.

Renoveringen af ejendommens trappeopgange er færdige i slutningen af maj 2014.

Byggeplads og mandskabsfaciliteter – beboerlokale

Til byggepladsens mandskabsfaciliteter og materiale benyttes ejendommens beboerlokale.

Dette betyder at beboerne ikke kan benytte ejendommens beboerlokale i byggeperioden som strækker sig fra 2. sep. 2013 til 23. maj 2014, begge dage iberegnet.

Adgangsforhold under trappeistandsættelserne

På et tidspunkt skal vi bede dem åbne døre til lejemålene da de skal malerbehandles. Døre til lejemålene skal stå åbne 4-5 timer pga. malerbehandlingens tørringstid.

I denne periode vil det være hensigtsmæssigt at der er nogen hjemme.

Det kan forekomme at spærre hovedtrappen i en eller flere dage ad gangen, hvorfor vi i disse perioder må bede Dem benytte køkkentrapperne. (Nærmere information følger).

Vi beder Dem ligeledes fjerne måtter til Deres bolig. (Nærmere information følger).

Nøgler

Hvis De ikke har mulighed for at være hjemme i de timer døren til deres bolig skal være åben, bedes de aflevere nøgle med tydelig navn og nr. til ejendomskontoret AAB Afd. 9 senest dagen før

De er blevet varslet om døren skal stå åben.

Daglig Arbejdstid

Arbejdstid for håndværkerne er dagligt i tidsrummet 7.00 – 17.00

Forsikring

Entreprenøren er ikke forsikret mod indbrud / tyveri og har derfor fralagt sig ethvert ansvar ved indbrud/tyveri.

Det er derfor god ide at kontakte jeres forsikringsselskab ang. renovering af jeres trappeopgange, således at forsikringsselskabet er orienteret i tilfælde af at uheldet er ude i forbindelse med indbrud / tyveri under byggesagen.

Yderligere information

Alle beboere vil personligt blive varslet om hvornår trapperenoveringen skal udføres til netop din bolig, så husk dagligt at kontrollere den postkasse.

Vejledende tidsplan

Opstart 2. september 2013

  • Ejderstedgade 18 & 20 udføres i perioden: 2. sep. – 4.okt
  • Ejderstedgade 22 & 24 udføres i perioden: 7.okt. – 8. nov.
  • Ejderstedgade 26 & 28 udføres i perioden: 11. nov. – 13. dec.
  • Ejderstedgades 30 & 32 & Alsgade 24 udføres i perioden 16. dec. 2013 – 7. feb. 2014.

Bemærk. Arbejderne ligger stille i juleugen uge 52.

  • Vesterfælledvej 69 & 71 & 73 udføres i perioden 10. feb. – 14 mar.
  • Vesterfælledvej 63 & 65 & 67 udføres i perioden 17 mar. – 16. apr.
  • Vesterfælledvej 61 & Ny Carlsberg vej 37 udføres i perioden 22. apr. – 23. maj.

Med venlig hilsen Byggeledelsen v/ Seifert arkitekter, Jan Seifert tlf. 24 62 48 22