Resultat af TV/Internet undersøgelse

Herunder kan du se resultatet af undersøgelsen hvor 30 beboere bød ind. Tak til de som deltog.

Er du interesseret i at vi undersøger muligheder for etablering af stikledningsanlæg og eventuelt fiberbaseret internet. Dette vil have en anlægsomkostning og vil med stor sandsynlighed få huslejen til at stige en smule. Anlægsudgifterne ligger i et leje omkring 500.000 – det vil sige ca. 3.100 pr. lejlighed som vil skulle afskrives over en årrække. Det kan dog muligvis åbne muligheden for billigere TV/Internet og vil kunne gøre det lettere at vælge individuelle TV-pakker.

Answer Vote Count/Percentage
Ja 18 Votes(60%)
Nej 9 Votes(30%)
Ved ikke 3 Votes(10%)

 

Hvilken pakke vil du foretrække at vi modtager kollektivt? I dag modtager vi fuldpakken til en kost på DKK 360 pr. md. Grundpakken ville koste ca. 150 og mellempakken ca. 280. YouSee pakke-sammenligning Eller vil du helst være fri?

Answer Vote Count/Percentage
Fuldpakke 5 Votes(16%)
Mellempakke 7 Votes(23%)
Grundpakke 7 Votes(23%)
Fri/ingen kabeltv 11 Votes(36%)

 

Bruger du andre ydelser via YouSee?

Answer Vote Count/Percentage
Internet 10 Votes(38%)
Ekstrakanaler 1 Votes(3%)
Ingen 15 Votes(57%)

 

Bestyrelsen kigger på muligheden for at kommunikere via e-post. Ville du være interesseret i at modtage information fra bestyrelsen via e-post? Dette er ikke en tilmelding men alene en tilkendegivelse af interesse. Hvis der er stor interesse vil tilmelding komme senere.

Answer Vote Count/Percentage
Ja 25 Votes(83%)
Nej 5 Votes(16%)