Licitation på hovedtapper

Vedrørende vores hovedtrapper vil der blive afholdt licitation i januar måned 2013, så vi kan komme i gang med istandsættelsen tidlig forår.