Kælderrum igen klar til brug

Nu er vores kældre færdige til at tages i brug igen. Vi skal igen gøre opmærksom på, at de nye døre kræver en hængelås med en lang bøjle. Alternativt kan man kontakte vores varmemester, Gert, for at få en ”forlængerkæde”, så man kan bruge den gamle lås.
Vær også opmærksom på, at I skal stille jeres effekter på paller eller lignende, hvis der igen skulle komme vand i kældrene.

I det nye år vil afløbene i vores gamle vaskerum blive lukket og eksisterende lyskasser vil ligeledes blive lukket. Det skulle alt i alt gøre vores kældere så vandsikre som muligt. Dette vil ikke berøre brugen af jeres kælderrum.