Referat af bestyrelsesmøde 19/6-2024

Tilstede: Camilla, Sussi og Steen L

Gårdprojekt

Camilla har talt med Christian B og Bo og har fundet ud af at total budget inkl. Rådgiver. Camilla beder Christian B og boligøkonomi om at udarbejde et budget så vi kan få fremsat forslag til afstemning på afdelingsmødet.

Brandtjek

Camilla henvender sig til Christian for status og om vi skal have det på afdelingsmødet.

Dialogmøde om fremtidens AAB

11/9-2024 kl. 17 på Havneholmen. Hele bestyrelsen er hermed tilmeldt.

Vaskerreservation i app

Det viser sig at man anbefaler at opgradere løsningen til nyere version som koster 99 kr. om måneden.

Det koster 4.000 kr. i engangsomkostning at få mulighed for at bruge en app.

Bestyrelsen er enige om at det skal vi gøre. Steen skriver til Miele og Steen BJ.

Varsling af afdelingsmøde

Steen sender ud og beder Gert om at sætte opslag op.

Næste møde

7/8-2024.